Welkom
Onze vereniging
Gebouw en route
Avondje schieten
Contactformulier


 

 Bestuur :

      

 

       

                                                                                                 

                         

 

      Antoon Vervoort          Jerica van de Mortel                  Jan Versantvoort            

                 Voorzitter                            Secretaris                                  Penningmeester       

                      

 

                    

                       

                                                                                                                                                       

 

                                                                                       

       Jos van Den Berg               Michael Moonen                   

   wedstrijdleider /trainer jeugd        vice-voorzitter                                   

                                                         

Bij ontspanning kent men verschillende soorten van leden:

Schietende leden: zijn senior- en jeugdleden die wedstrijden schieten en ook lid zijn van de N.H.B.

(3 maanden proeftijd) Jeugdleden vanaf 16 jaar mogen met de seniorenwedstrijden meedoen !

Vrienden van Ontspanning: Dit zijn leden die voor de gezelligheid lid zijn geworden van Ontspanning en niet schieten.

Trainingsleden: Dit zijn leden die lid zijn van Ontspanning alleen om de trainingen te volgen.

Leden van de Roselaer: Dit zijn leden van 55+ die voor de gezelligheid en om een tijdsinvulling te hebben,gezamelijk handboogschieten

Jeugdleden:Jeugdleden zijn leden tot en met 18 jaar die ook aan wedstrijden deelnemen en ook allen lid zijn van de N.H.B.           (3 maanden proeftijd)

 

 

 

 

 

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan de webmaster
 Copyright © hbvontspanning 2009. Alle rechten voorbehouden.